UU-NORD – UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Det kommunale fællesskab UU-Nord har tidligere varetaget uddannelsesvejledningen i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby Kommuner.

Som følge af ny lovgivning på området for uddannelsesvejledning er det besluttet at opløse UU-Nord pr. 1. august 2019.

Uddannelsesvejledningen vil herefter ske hos din hjemkommune, og oplysningerne fra din sag er derfor videregivet til kommunen, som pr. 1. august 2019 forsætter behandlingen af din sag.

Oplysning vedr. behandling af dine personoplysninger

Hvis du tidligere har modtaget uddannelsesvejledning hos UU-Nord, er følgende oplysninger således videregivet til din hjemkommune:

Dit cpr-nr.
Oplysninger om dine uddannelsesmæssige forhold
Eventuelle oplysninger om dine familiemæssige forhold 

Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at din hjemkommune kan yde dig uddannelsesvejledning i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1097 af 28. september 2017 om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Du kan finde yderligere oplysninger om hvordan din hjemkommune behandler dine oplysninger, kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver, m.v., på følgende sider :

Gentofte Kommune:

https://www.gentofte.dk/da/Sider-i-footer/Databeskyttelse

Gladsaxe Kommune:

https://www.gladsaxe.dk/kommunen/servicemenu/om_kommunen/sagsbehandling/saadan_behandler_vi_dine_oplysninger

Herlev Kommune:

https://herlev.dk/om-kommunen/rettigheder-og-svarfrister/databeskyttelse

Lyngby Kommune:

https://www.ltk.dk/mine-persondata

Gentofte

Gladsaxe

Herlev

Lyngby