Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Vejledningsydelsen

 Målgruppe:

 1. UU-Nord er opsøgende i forhold til 18 – 25 årige, der ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse.
 2. Andre unge 18 - 25 årige, der selv henvender sig til UU-Nord, skal have vejledning, hvis det drejer sig om vejledning til ny ungdomsuddannelse.
 3. På baggrund af henvendelse fra ungdomsuddannelserne tilbyder UU-Nord vejledning, til 18 – 25 årige, hvor der er risiko for frafald fra uddannelse.
 4. Vejledning af tilflyttere, under 18 år, der ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

 

Opsøgende og opfølgende indsats:

 1. UU-Nords opsøgende og opfølgende indsats prioriteres, så den primært retter sig mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale forvaltninger.
 2. Når UU-Nord bliver bekendt med at en ung fra målgruppen ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller netop har afbrudt en ungdomsuddannelse, træder følgende procedure i gang:
 • Den unge forsøges kontaktet telefonisk (it-koordinator). Hvis kontakten ikke lykkes sendes der brev med tilbud om vejledning (it-koordinator)
 • Hvis det lykkes it-koordinatoren at komme i kontakt med den unge, og denne ønsker vejledning, videregives den unge til ”egen vejleder”, der løbende forsøger telefonisk kontakt. Opnås der ikke telefonisk kontakt, forsøges personlig kontakt, f.eks. gennem samarbejdspartnere (jobcentret, kommunale forvaltninger o. lign.)

 

 1. For unge i målgruppen, hvis uddannelseshistorik er ukendt, følges samme procedure som for de unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller netop har afbrudt en.
 2. Vejledningen tilbydes løbende indtil den unge er fyldt 25 år, eller er kommet i ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til en ordinær uddannelse.

 

Vejledningens indhold:

 1. Vejledningen omfatter individuel vejledning samt bistand til at løse praktiske problemer, der er til hinder for den unges bestræbelser på at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

 

Vejledningssamarbejde:

 1. UU-Nords vejledning koordineres med andre kommunale vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen.
 2. UU-Nord deltager med uddannelsesvejledning, i de kommunale jobcentrets indsats i forhold til 18 - 25 årige uden en ungdomsuddannelse (tilstedeværelsen i jobcentret er max. 14 timer ugentligt).

Message