Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Uddannelsesplan

Hvis du er færdig med 9.- eller 10. klasse og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp til at udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen tager udgangspunkt i dig og kan indeholde:

  • uddannelsesmål
  • afklarende praktikker
  • skoleforløb
  • evt. behov for særlige støtte på ungdomsuddannelsen
  • aftaler om kommende vejledningssamtaler

Ifølge lovgivning er en uddannelsesplan obligatorisk for alle unge fra 15 til 17 år og et tilbud til unge fra 18 til 25 år.

Vejlederen er opsøgende og opfølgende i forhold til uddannelsplanen og hjælper den unge med at revidere planen, hvis der er behov for det. 

Message