Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Er du stoppet på en ungdomsuddannelse

Går du på en ungdomsuddannelse, og overvejer du at stoppe, skal du søge vejledning på den skole, du går på. Alle skoler har ansat vejledere, der kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning.

Hvis du helt sikkert vil stoppe eller måske allerede er stoppet på en ungdomsuddannelse, skal du kontakte din vejleder på UU-Nord.

UU-Nord har ansvar for at hjælpe unge med at lave en uddannelsesplan og justere den, når der er behov for det.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til lovens §2A mulighed for at standse udbetaling af ungeydelsen, hvis den unge ikke følger pligten til at være i uddannelse, arbejde eller anden aktivitet.

Message