Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Ungevejledning i UU-Nord?

I ungevejledningen er vores vigtigste vejledningsværktøj samtalen. I samtalerne trækker vi på en bred viden om og erfaring med fors

Når du får vejledning i UU-Nord enten på eget initiativ, eller fordi vi har kontaktet dig, bestræber vi os på, at møde dig lige dér, hvor du er nu.

Vores mål er at få dig i gang med en uddannelse, og vi kan give dig den viden om uddannelsessystemet og om dine muligheder for at få en uddannelse, som du har brug for.

Vi kan også hjælp dig med at ansøge om optagelse på en ungdomsuddannelse, hvis du allerede ved, hvad du vil, men er usikker på, hvordan du tilmelder dig.

Det kan også være, at du er uafklaret og har brug for flere vejledningssamtaler for at finde frem til, hvad det er, du gerne vil, og hvad der er realistisk for dig.
Måske er vejen til uddannelse for dig rigtig lang, og vejledningen kan i så fald handle om jobsøgning, eller vi kan benytte os at vores mange kontakter for at finde et tilbud eller en aktivitet, der kan lede dig videre på din vej.

Nogle har brug for en enkelt vejledningssamtale for at komme videre, mens andre har brug for et længerevarende forløb - det vurderer vi sammen.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at inddrage andre instanser som fx det kommunale jobcenter, hvis der er brug for at søge om kontanthjælp eller behov for andre tiltag, som kommunen kan hjælpe med. Det kan også i nogle tilfælde være nødvendigt at tage kontakt til behandlingssystemet, hvis fysiske eller psykiske problemer er en hindring for at gå i gang med en uddannelse. I de tilfælde kan vi i ungevejledningen hjælpe med at få kontakt til de rette instanser.

I ungevejledningen er vores vigtigste vejledningsværktøj samtalen. I samtalerne trækker vi på en bred viden om og erfaring med forskellige vejledningsteorier og tilgange. Vi bruger også rigtig meget praktik , hvis du har lyst til og brug for det.

Praktik i ungevejledningen betyder, at du har mulighed for at komme ud i en virksomhed i en kortere eller længere periode. Alt fra få dage til flere måneder. Kontakt din ungevejleder, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for praktik.

 

Message