Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Uddannelsesforløbet

 • Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet?

   • Uddannelsens tilrettelægges efter den enkelte unges ønsker og behov i samarbejde med den unge, dennes forældre og en UU-vejleder.

   • Der kan evt. knyttes andre personer til, som kender den unge og kan vurdere behovet.

    

 • Hvilke elementer indgår i uddannelsen?

   • En almendannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling.

   • En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder.

   • Praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.

    

 • Hvor lang tid er uddannelsesforløbet?

   • Uddannelsen er 3-årig og skal færdiggøres inden for 5 år.

   • Uddannelsen justeres løbende, dog mindst én gang årligt.

   • Der udstedes et kompetencebevis for hvert uddannelsesforløb, samt et samlet bevis når uddannelsen er fuldført.

    

 • Hvad koster uddannelsen?

   • Uddannelsen er gratis.

   • Der kan ikke gives SU under STU. For unge over 18 år er forsørgelsesgrundlaget under uddannelsesforløbet revalideringsydelse, førtidspension eller kontanthjælp efter gældende regler på området.

   • Der kan ydes tilskud til befordring såfremt det vurderes, at den unge har behov herfor.

    

 • Hvordan søger jeg uddannelsen?

   • UU-vejlederen inden for STU-området udarbejder indstilling til kommunens visitationsudvalg evt. vedlagt relevante informationer om tidligere skolegang, m.m.

   • Det er samme vejleder, som udarbejder uddannelsesplanen på baggrund af statusmøder.

   • Kommunens visitationsudvalg træffer den endelige afgørelse om bevilling af uddannelsen. Der afholdes som regel jævnligt visitationsmøder.

   • Det er kommunen, som meddeler den unge, uddannelsesinstitutionen og UU-vejlederen om resultatet af visitationen.

    

Message