Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

STU

STU er en ungdomsuddannelse for 'Unge med Særlige Behov' (USB) – eller i daglig tale 'Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse' (STU).

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke er i stand til at benytte/deltage i almindelige tilbud om ungdomsuddannelse – selv med specialpædagogisk støtte.

Formålet med uddannelsen er at give unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov bedre personlige, sociale og faglige kompetencer og derved forbedre deres muligheder for et aktivt, selvstændigt voksenliv evt. med uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere på undervisningsministeriets side her om lovgrundlaget m.m.

Message