Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Uddannelsesforløb

EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse.

Formål

At den unge efter at have gennemført EGU fortsætter i ordinær uddannelse eller ordinær beskæftigelse.

 

Uddannelsesforløbet

  • Uddannelsen varer 2 år, hvoraf mindst 20 uger og højst 40 uger er skoleundervisning

 

  • Uddannelsen består af elementer af virksomhedspraktik og skoleundervisning

 

  • Den unge er lønnet både i praktikperioderne, og når den unge deltager i skoleundervisning

 

  • Uddannelse skal for den enkelte unge i videst mulig omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, evner, modenhed og motivation

 

  • Den unge skal i løbet af uddannelsen:
  1. Opnå kendskab til en eller flere arbejdsfunktioner på det private eller offentlige arbejdsmarked
  2. Opnå viden og praktiske færdigheder, der er relevante ved umiddelbar fortsættelse i uddannelse, og som er efterspurgte på arbejdsmarkedet
  3. Udvikle sig personligt og som samfundsborger

 

 

Læs mere om egu på www.egu.dk

Message