Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Vejledning

 

  • De unge indstilles til EGU af UU-vejledere, produktionsskolevejledere, jobcenterrådgivere m.fl.

  • EGU-vejlederen afholder visitationssamtale, hvor der bl.a. drøftes hvilke(n) branche, den unge ønsker at uddanne sig inden for

  • EGU-vejlederen formidler afklaringspraktik inden for den aftalte branche. Afklaringspraktikken er ulønnet, og varer som udgangspunkt fra 3 – 6 uger

  • Efter afklaringspraktikken udarbejder den unge og EGU-vejlederen en uddannelsesplan bestående af skole- og praktikforløb

  • Under EGU-forløbet består vejledningen af hyppige samtaler med den unge, praktiksteder og de valgte skoler. I forbindelse med den opfølgende indsats hjælpes den unge også med praktiske udfordringer, der kan have indflydelse på gennemførelsen af uddannelsen

  • EGU-vejlederen arrangerer netværksskabende aktiviteter

  • EGU-vejlederen forestår de administrative opgaver, der er forbundet med uddannelse, som f.eks. udfærdigelse af kontrakt, lønindberetning, udfærdigelse af uddannelsesbevis, opdatering af EGU-portalen m.m.

 

 

Message