Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Målgruppe

  • Unge under 30 år
  • Unge, der bor i kommunen
  • Unge, der ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en ordinær kompetencegivende ungdomsuddannelse
  • Unge, der ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse

 

 

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Message