Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Egu

Egu (erhvervsgrunduddannelse) er en uddannelse for dig, der har afsluttet grundskolen, som ikke er klar til ordinær uddannelse, og som har særligt brug for vejledning.

Uddannelsen varer 2 år og veksler mellem praktik og undervisning. Du skal godkendes af din vejleder for at blive visiteret til egu.

Message