Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Om UU-Nord

Virksomhedsoplysninger

 

 

 

 

 

huset_copy

 

 

 

 

 Bestyrelse

 

Gladsaxe Kommune

Thomas Berlin Hovmand (Formand)

Direktør   

 

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lene Magnussen (Næstformand)                 

Direktør

 

Gentofte Kommune

Torben Frølich

Direktør

 

Herlev Kommune

Ulrich Schmidt-Hansen                                        

Direktør

 

Ledelse

UU-Nord

Steen Hansen                  

Centerchef

 

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Hovedaktivitet

UU-Nords hovedaktivitet udspringer af Lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om uddannelse og erhverv, kaldet Vejledningsloven, senest revideret 8. juli 2010 jf. bekendtgørelserne nr. 872, 873, 874 og 875. (link indsættes)

UU-Nord er en selvstændig juridisk enhed etableret efter § 60 i lov om kommunernes styrelse. Forvaltningsdirektører fra de deltagende kommuner udgør bestyrelsen for vejledningscenteret.


UU-Nord har 35 ansatte og vejleder i valg af uddannelse og erhverv til elever i 7. til 10. klasse på 73 grundskoler samt unge op til 25 år, der er faldet fra en ungdomsuddannelse.


Organisationsplan

Information om behandling af persondata i Minuddannelse - Generelt

Information om behandling af persondata i Minuddannelse - Gentofte Kommune

Beretning 2015

Søgemønster 2016

 

 

 

Message