Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Nyheder

 

 

 

 

 

 

 

10. klasse-tilbud i UU-Nords kommuner: Oversigt

 

 

 

 

Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

Fra 1. januar 2011 har unge 15 - 17 årige pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som stemmer overens med deres uddannelsesplan. Du kan læse mere om pligten i Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

 

Proceduren for elever i grundskolen, der skal ansøge om ungdomsuddannelse via optagelse.dk

 

 


 

 

Message