Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

7.-10. klasse

Undervisningsforløb til UJ

Uddannelse og Job

Her kan du finde information om UJ-undervisning, hvis du vil søge flere oplysninger om eksempelvis praktik, vores basisydelse, m.m., kan du klikke på Grundskolevejledning.

Under rubrikken "UJ-forløb" kan du læse mere om UJ-undervisningsforløb ved at klikke på linket under de enkelte materialer.

 

UJ-forløb

Beskrivelse

Tidsforbrug

 7.klasse

”Mit drømmejob 

Eleven laver en folder om sit drømmejob

6 lektioner

7.klasse”Dine styrker og svagheder”
 

Eleven finder frem til sine egne og klassens styrker og svagheder (jf. Howard Gardner’s teori)
Eleven laver sin egen intelligens- søjle og derefter laver klassen en fælles collage med alle elevernes intelligensprofiler.

2 lektioner

4 lektioner, hvis der arbejdes med novellen ”

Bent Haller: ’Jamen, så er han ligesom os’

 7.klasse

”Jobsnuseren – forberedelse og evaluering” 

(Kun for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune)

 

Før ’Jobsnuseren’ skal eleven undersøge uddannelses- og jobmuligheder inden for det værksted, som eleven har fået plads på. Efter ’Jobsnuseren’ skal eleven evaluere forløbet og derefter præsentere det i klassen.

Eleven laver sin egen opgave og efter ’Jobsnuseren’ fremlægges opgaven i klassen.

 

1 – 3 lektioner

 

8.klasse

 Introduktionskursus

”Skriftlig opgave”

Eleverne reflekterer før, under og efter besøget på de to ungdomsuddannelser i forbindelse med introduktionskurserne.
Eleven besvarer opgavens spørgsmål og gør besvarelsen indbydende.
Alle elever præsenterer deres oplevelser i klassen.

1 lektion eller hjemmeopgave

 8.klasse

 Introduktionskursus

 ”Gør sætningerne færdig”.

 

Eleven ”Gør sætningerne færdige”.
Alle elever præsenterer deres oplevelser i klassen.

1 lektion eller hjemmeopgave

 

 

 

 

 

 

7. - 10. klasse

”Den store klassefest – 15 år efter”

 

Din gamle klasse fra folkeskolen er samlet til en klassefest 15 år efter, I har forladt 9. klasse. Hvordan er det gået med dig og de andre fra klassen? Eleven laver en præsen­­tation af sig selv og præsenterer den derefter i klassen.

 

Ca. 2 – 4 lektioner inkl. fremlæggelser.

 

8. – 10. klasse

”Uddannelses- og jobavisen”

 

Eleverne skriver artikler om arbejdsmarkedet, uddannelser og job fx til klassens eller skolens avis.

I kan evt. kombinere forløbet med ”Avisen i undervisningen” i uge 44

 

Ca. 5 dage.

 

8. - 10. klasse

”Jobansøgning”

 

 

 

 

Eleven skal skrive en jobansøgning.

Forløbet skal munde ud i en motiveret jobansøgning.

”jobansøgning” kan afsluttes med en ”jobsamtale” med efterfølgende respons/evaluering.

Ca. 2 – 3 dage.

8. - 10. klasse

 "De vigtigste jobs?"
En debatøvelse

”Klassedebatøvelse”

Debatøvelse i klassen om det komplekse samfunds vigtige jobs. - Er nogle jobs vigtigere end andre?
Alt efter hvor meget tid underviseren vil og kan afsætte til øvelsen, kan der også laves en planche til udstilling ved fremlæggelserne.
Debatøvelse i klassen, som afsluttes med fremlæggelser.

Ca. 2 lektioner.

8. - 10. klasse

”Praktikrapport”

Eleven forbereder sig på erhvervspraktikken og reflekterer over sine erfaringer og oplevelser.
I kan lave plancher af praktikopgaven og derefter fremlægge rapporten i klassen.
Eller der kan laves en workshop over praktikugen, som kan udstilles til et forældremøde eller for andre relevante klasser.
Skriftlig og individuel rapport.

ca. 2 lektioner.

7. – 10. klasse

 Oplæg til diskussion

 ”Mads og monopolet”

 

Læreren udvælger 4 repræsentanter fra klassen, der skal være monopol, læreren er "Mads", altså den der hele tiden problematiserer svarene fra panelet.
Læreren læser en case op, panelet svarer. 
Eleverne laver evt. selv nogle dilemmaer og lader dem gå til panelet.
Panelet skiftes løbende ud.
Casene kan også bruges i gruppediskussioner, hvor hver gruppe kommer med et bud på en løsning. 

Ca. 1 - 2 lektion

7. – 10. klasse

(Mini forløb)

”Træk en uddannelse”

Eleverne ”trækker” en uddannelse og undersøger denne på www.ug.dk
Derefter skal de ’sælge’ uddannelserne til hinanden.

Ca. 1 lektion

7. – 10 klasse

(Midi forløb)

”Undersøg en uddannelse på ug.dk"

Eleverne vælger to uddannelser: én de finder spændende og én de ikke synes om.

Derefter laver de plancher, der hænges op i klassen.

 

Ca. 5 lektioner

 7. - 10. klasse

(Maxi forløb)

”Job og uddannelse - en temauge!”

Besøg af forsk. relevante virksomheder på skolen, ekskursioner på virksomheder og projektarbejde om lokalmiljøets uddannelser og jobs.

Hele forløbet afsluttes med collager, som kan udstilles i skolens aula og derefter fremlæggelse. 

Ca. 5 dage

Forløbet kan justeres i omfang og tid.

8. – 10. klasse

”Johnson Controls - en virksomhed”

 

Eleverne får kendskab til en produktionsvirksomhed og de forskellige job funktioner, der er i virksomheden.Eleverne skal opsøge en virksomhed i nærområdet og undersøge den nærmere.

 

Ca. 2 -3 dage

9. – 10.   klasse

”Du og din fremtid”

 

Skriftlig opgave i forbindelse med Uddannelsesplanen på www.optagelse.dk

I forbindelse med elevens tilmelding til en ungdomsuddannelse, som de skal have udfyldt inden 1. marts, skal de præsentere dig selv.

Eleven skal i dette forløb lave en beskrivelse, som de kan få løbende tilbagemelding på. Undervejs kan de rette i den, så meget de vil.
Opgaven skrives på computer, og gemmes i en mappe eller på et USB-stik, så de har den, når de skal skrive deres endelige ansøgning til ungdomsuddannelse i www.optagelse.dk.
Opgaven kan derefter kopieres ind i ansøgningsskemaet (evt. med små rettelser).

Hjemmeopg.

+ instruktion ca ½ time

10. klasse

Brobygnings rapport

 

 

Eleverne reflekterer før, under og efter besøget på de uddannelser de besøger i forbindelse med brobygning.

Eleven besvarer opgavens spørgsmål og gør besvarelsen indbydende.

Alle elever præsenterer deres oplevelser i klassen.

 

8.- 10. klasse

 

Handel Business-2-Business
(netbaseret)

Materiale der belyser handelserhvervet i Danmark og giver mulighed for at arbejde konkret, virkelighedsnært og "virksomhedsnært" med samfundsfag og matematik.

http://di.dk/Shop/Publikationer/Produktside/Pages/Produktside.aspx?productId=8307

 

7.- 10. klasse 

Karriere A/S

(hæfte fra DI)

Materiale der kan være med til at skabe e godt og udbytterigt virksomedsbesøg. (gratis)
På DI (Dansk Industri)´s hjemmeside findes en liste over virksomheder, der gerne vil samarbejde med skoler.
www.di.dk

 

 0.- 10. klasse

Mød en virksomhed i lokalområdet
(netbaseret)

Samarbejde med lokale virksomheder.
På DI (Dansk Industri)´s hjemmeside findes en liste over virksomheder, der gerne vil samarbejde med skoler.

http://di.dk/di/regionalt/skoleogerhvervsliv/moedenvirksomhed/pages/modenvirksomhed.aspx

 

 7.- 10. klasse

Den Globale markedsplads
(netbaseret)
I materialet er iværksætteri og global handelskultur i fokus
www.ffe-ye.dk/undervisning/grundskolen/undervisningsmaterialer
 12 lektioner

Message