Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

UJ-undervisning

"Formålet med uddannelses- og jobsorientering (UJ) er, at den enkelte elev tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af livslang læring og uddannelse samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg".

UU-Nord har udviklet en del UJ-forløb. Alle forløb er afprøvet på skoler i UU-Nords område. Har du spørgsmål til de enkelte forløb, kan du kontakte uu-vejlederen på din skole, ligesom vejlederen kan være sparringspartner i planlægningen af UJ-forløbene, så de kommer til at passe til netop jeres elever. Forløbene er opdelt til brug for 0.- 3. klasse, 4.- 6. klasse samt 7.- 10. klasse.

 

Nye Fælles Mål for UJ (Uddannelse- og Job) 2014/2015:

Foreløbig læseplan for UJ 2014/2015:

Message