Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

9. klasse og 10. klasse

  • Vejlederen orienteres fra klasselæreren om alle elever
  • Kollektiv vejledning 4 lektioner i 9.- og 10. klasse, fordelt på 2 lektioner i efteråret og 2 lektioner i vinteren
  • Vejlederen er til rådighed med inspiration til UJ-undervisningen
  • Tilbud om deltagelse på forældremøder efter behov. På mødet informeres om bl.a. optagelse.dk, relevante ungdomsuddannelsestilbud og informationsaftener
  • Forældre til specialskoleelever inviteres til en fælles uddannelsesorientering, fx en uddannelsesaften
  • Planlægning og udførelse af den særlige vejlednings- og skoleindsats, der skal gøre eleverne uddannelsesparate efter 9. eller 10. klasse. Indsatsen sker i samarbejde med skolen, og kan beså af fx individuelle samtaler, gruppevejledning, praktikforløb og vejlederdeltagelse efter behov i forældresamtaler og netværksmøder
  • Vejlederen udarbejder uddannelsesplan med de ikke parate elever
  • Vejlederen følger specialskoleeleven frem til eleven fylder 18 år. Hvis eleven går på en efterskole eller produktionsskole, følger vejlederen op på eleven minimum én gang årligt

 

 

 

 

 

Message