Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

9. klasse

  • Årsplanlægningsmøde med teamet
  • Kollektiv vejledning 4 lektioner pr. klasse fordelt på 2 lektioner i efteråret og 2 lektioner i vinteren
  1. Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse.
  2. Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhængen mellem uddannelse og job.
  • Tilbud om 3 timers kursus i Uddannelse og Job (UJ) med mulighed for at planlægge årets UJ-undervisning, aftale mellem skolens leder og UU-Nord
  • Tilbud om deltagelse på forældremøde i starten af skoleåret for hele årgangen, ca. 30 min. På mødet orienteres om optagelse.dk, informationsaftener og besøgsdage på ungdomsuddannelserne, eVejledningen og ug.dk
  • Elever og forældre inviteres i løbet af efteråret til uddannelsesaftener om henholdsvis erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser arrangeret af UU-Nord
  • Planlægning og udførelse af den særlige vejlednings- og skoleindsats for de ikke uddannelsesparate elever i samarbejde med skolen, fx individuelle samtaler, gruppevejledning, brobygning og praktikforløb
  • Vejlederen udarbejder uddannelsesplan med de ikke uddannelsesparate elever

Message