Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

8. klasse

 

  • Vejlederen orienteres fra klasselæreren om alle elever
  • Kollektiv vejledning, 4 lektioner pr. klasse fordelt på 2 lektioner i efteråret og 2 lektioner i foråret
  • Vejlederen er til rådighed med inspiration til UJ-undervisning
  • Tilbud om deltagelse på forældremøder efter behov. På mødet informeres bl.a. om uddannelsesparathedsvurdering, introduktionskurser, vejledningsaktiviteter og relevante uddannelsestilbud efter 9. eller 10. klasse
  • Forældre til specialskoleelever inviteres til en fælles uddannelsesorientering, fx en uddannelsesaften
  • UU-Nord formidler tilmelding til introduktionskurser på ungdomsuddannelserne
  • Planlægning og udførelse af den særlige vejlednings- og skoleindsats, der skal gøre eleverne uddannelsesparate efter 9. eller 10. klasse. Indsatsen sker i samarbejde med skolen, og kan beså af fx individuelle samtaler, gruppevejledning, praktikforløb og vejlederdeltagelse efter behov i forældresamtaler og netværksmøder

Message