Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

8. klasse

  • Årsplanlægningsmøde med teamet
  • Kollektiv vejledning 4 lektioner pr. klasse, fordelt på 2 lektioner i efteråret og 2 lektioner i foråret
  1. Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf.
  2. Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og eVejledningen.
  • Tilbud om kursus i uddannelsesparathedsvurdering af eleverne i 8. klasse, aftale mellem teamet og vejlederen (ca. 1 time)
  • Tilbud om 3 timers kursus i Uddannelse og Job (UJ) med mulighed for at planlægge årets UJ-undervisning, aftale mellem skolens leder og UU-Nord
  • Tilbud om deltagelse på forældremøde i starten af skoleåret for hele årgangen, ca. 30 min. På mødet orienteres om

uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, uddannelsessystemet, adgangskrav, obligatoriske introduktionskurser, eVejledningen og ug.dk

  • Elever og forældre inviteres i løbet af efteråret til uddannelsesaften om erhvervsuddannelserne arrangeret af UU-Nord
  • Planlægning og udførelse af den særlige vejlednings- og skoleindsats for de ikke uddannelsesparate elever i samarbejde med skolen, fx individuelle samtaler, gruppevejledning og praktikforløb
  • UU-Nord formidler introduktionskurser til ungdomsuddannelse 2+2 dage

Message