Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

7. klasse

 

  • Kollektiv vejledning 2 lektioner pr. klasse i foråret
  1. Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf.
  2. Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og eVejledningen.
  • Tilbud om 3 timers kursus i Uddannelse og Job (UJ) med mulighed for at planlægge årets UJ-undervisning, aftale mellem skolens leder og UU-Nord
  • Tilbud om deltagelse på forældremøde i slutningen af skoleåret for hele årgangen, ca.15 min. På mødet orienteres om vejledningen i udskolingen, uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, eVejledningen og ug.dk
  • Elever og forældre inviteres i løbet af efteråret til uddannelsesaften om erhvervsuddannelserne arrangeret af UU-Nord

Message