Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

10. klasse

 

  • Årsplanlægningsmøde med teamet
  • Kollektiv vejledning 4 lektioner pr. klasse, fordelt på 2 lektioner i efteråret og 2 lektioner i vinteren
  1. Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse.
  2. Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhængen mellem uddannelse og job.
  • Tilbud om deltagelse på forældremøde i starten af skoleåret for hele årgangen, ca. 30 min. Orientering om optagelse.dk, informationsaftener og besøgsdage på ungdomsuddannelserne, obligatorisk brobygning, eVejledningen og ug.dk
  • Elever og forældre inviteres i løbet af efteråret til uddannelsesaftener om henholdsvis erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser arrangeret af UU-Nord
  • Planlægning og udførelse af den særlige vejlednings- og skoleindsats for de ikke uddannelsesparate elever i samarbejde med skolen, fx individuelle samtaler, gruppevejledning, brobygning og praktikforløb
  • Vejlederen udarbejder uddannelsesplan med de ikke uddannelsesparate elever
  • UU-Nord formidler obligatorisk brobygning i fem dage i efteråret, samt hjælper eleverne med at søge frivillig brobygning

 

 

Message