Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Valg af ungdomsuddannelse og 10. klasse - Siden er under ændring

STX, HHX, HTX, og HF - Hvad er forskellen?

Mange er i tvivl om forskellen på de forskellige gymnasiale uddannelser. Nedenstående kan du se en oversigt over de obligatoriske fag og de niveauer, fagene minimum skal tages på.

Alle studieretninger bygger på en grundpakke bestående af de obligatoriske fag, tilføjet studieretningsfag og valgfag. Valgfag og studieretninger er forskellige fra gymnasium til gymnasium. Det er derfor en god idé at undersøge, hvordan det ser ud, der hvor du ønsker at gå. Dette kan du gøre på gymnasiernes hjemmesider, på www.optag.dk eller www.genvej.nu.

De faglige niveauer er inddelt i A, B og C.

A = 3 år (højniveau),

B = 2 år (mellemniveau),

C = 1 år (det laveste niveau)

 

STX

HHX

HTX

HF

- efter 10. skoleår

● Dansk A

● Historie A

 

● 2.fremmedsprogA/B

 

● Engelsk B

 

● Idræt C

● Religion C

● Oldtidskundskab C

● Matematik C

● Fysik C

● Samfundsfag C

● Kunstnerisk fag C

+ 2 af følgende fag - hvoraf 1, ell. fysik, skal hæves til B)

● Kemi C

● Biologi C

● Naturgeografi

 

● Dansk A

● Engelsk A

 

● 2.fremmedsprogA/B

 

● Virksomhedsøko. B

● Afsætning B

● Int. økonomi B

● Samtidshistorie B

 

● Matematik C

● Samfundsfag C

● Erhvervsret C

 

 

● Dansk A

● Teknik A

 

● Engelsk B

● Fysik B

● Kemi B

● Matematik B

● Teknologi B

 

● Biologi C

● Komm./IT C

● Samfundsfag C

● Teknologihistorie C

 

● Dansk A

 

● Engelsk B

● Historie B

 

● Samfundsfag C

● Religion C

● Matematik C

● Idræt C

● Kunstn. fag C

● Biologi C

● Geografi C

● Kemi C

 

 

 

 

Du bedømmes kun på din præstation til eksamen, ingen årskarakterer.

 

Bekendtgørelse om HTX

Bekendtgørelse om STX

Bekendtgørelse om HHX

Bekendtgørelse om HF

 

 

Message