Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

Valg af ungdomsuddannelse og 10. klasse - Siden er under ændring

Adgangskrav

For at have retskrav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse STX, HHX, HTX og HF, skal du opfylde nedenstående punkter, som er beskrevet yderligere i Optagelsesbekendtgørelsen til de gymnasiale uddannelser.

 

Optagelseskrav til STX, HHX og HTX:

 • Du skal have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
 • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolen regler.
 • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget bliver udtrukket for dig.
 • Du skal have lavet en uddannelsesplan.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat af din uu-vejleder.

 

Optagelseskrav til HF:

 • Du skal have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller have haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 10. klasse.
 • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • Du skal have aflagt folkeskolens 10. klasses-prøver i dansk, engelsk og matematik - både skrifligt og mundtligt.
 • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget bliver udtrukket for dig.
 • Du skal have lavet en uddannelsesplan.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat af din uu-vejleder.

 

 

Message