Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Gentofte   Gladsaxe   Herlev   Lyngby-Taarbæk

4. - 6. (Mellemtrin)

 

 

 

UJ-forløb

Beskrivelse

Tidsforbrug

4. kl.

Skoven

Emnet lægger op til besøg i en skov og små produktionsforløb.

2 – 4 lektioner

4. kl.

De nære håndværksfag

Der arbejdes med boligbyggeri og byggefagene.

2 – 4 lektioner

5. kl.

Lokalområdets erhverv

Eleverne får indblik i forskellige menneskers job, karriereforløb og uddannelsesbaggrund.

1 lektion – flere dage

5. kl.

Fiskeri

Inspiration til forløb om forskellige indgangsvinkler til fiskerierhvervet

1 lektion – en uge

6. kl.

Kønsroller og ligestilling

Arbejde med hjemmesiden www.fremtidenerdin.dk Fokus på kønsroller i forbindelse med job og uddannelse.

1 lektion

6. kl.

Dig selv og din fremtid

Udarbejdelse af en collage.

2 – 4 lektioner

4.- 6. kl

Ud i Europa
(netbaseret)

Materialet fokuserer på samfundets ressourcer og disses bevægelighed mellem lande og regioner. www.ffe-ye.dk 

Fra 7 lektioner til emneuge

 4.- 6. kl

Vejen til min virksomhed
(netbaseret)

Eleverne får indblik i hvad det vil sige at være iværksæter. www.ffe-ye.dk 

Fra 5 lektioner til emneuge

 5.- 6. kl

Tema Undervisningsmiljø
(netbaseret)

Indsamling og registrering af påvirkning på undervisningsmiljøet. www.lo.dk/skole/pdf/idekort-6.pdf 

Fx i time om ugen over 1-2 måneder (4-8 lektioner)

 4. - 6. kl

En Mobil verden
(netbaseret)

Materialet tager udgangspunkt i udvikling, produktion og bortskaffelse af mobiltelefoner og perspekiverer til uddannelser og det danske arbejdsmarked.

Ca. 10 lektioner

 4. - 6. kl

Drømmebogen

Drømmebogen er et projekt, hvor eleverne har mulighed for at arbejde i dybden med deres drømme  og ønsker for fremtiden over et længere forløb.

 

Ca. 2 uger til flere år over 4.- 6. kl.

 

 0.-10. kl

Mød en virksomhed i lokalområdet
(netbaseret)

Samarbejde med lokale virksomheder. På DI (Dansk Industri)´s hjemmeside findes en liste over virksomheder, der gerne vil samarbejde med skoler.   

 

Message